Laboratóriumi foglalkozások 2016/17 második félévében Fizikából

A gyakorlatok rendszere jelentősen különbözik attól, ahogyan az az Élelmiszeripari termodinamika. (Verhás József) egyetemi jegyzetben található. A gyakorlatok tematikája, eszköztára hasonló.
Mérési leírások: A physics 2 szerveren "Oktatott tárgyak" ... "Termodinamika" könyvtárban
A laboratóriumi gyakorlatok részei:
A mérési gyakorlatok az előadási anyaghoz illeszkednek.

február 6.
Alapvetõ ismeretek; mérési tájékoztató valamennyi hallgató részére
Mindjárt az elsõ héten mérést kell végezni a következõ sorrendben (A dátumok javítás alatt)
Laborgyakorlatok ismertetője
február 6, 7
február 13, 14
O információ hőelemekről
P Hőmérséklet mérése Az elkövethető hibák
február 20, 21
február 27, 28
P Fajlagos hőkapacitás mérése
március 6, 7
március 13, 14
P Roloff és a fagyáspont-csökkenés mérése
O Fagyáspontcsökkenés méréséhez
O Számítási minta
mácius 20, 21
március 27, 28
A Nedves levegö tulajdonságainak mérése
P Mérési gyakorlat
április 3, 4
április 10, 11
P Hővezetési együttható
O További olvasnivaló

2. zárthelyi
április 24
mérési beszámoló

A közös (demonstrációs) méréshez kiadott adatokból számítást kell végezni, és jegyzőkönyv formájában be kell adni